Big Data Platform Support Engineer (L1, L2)

We are Aval — Raiffeisen Bank Aval — Raiffeisen Bank Ukraine. We are Ukrainian bank. For 30 years, since the first steps of Independence, we have been creating and building the banking system of our country #Together_with_Ukraine. We are one of the largest banks in Ukraine and reliable partner for millions of Ukrainians.

We are fully responsible for all tech development and work as the IT company inside of the bank. We achieve high-speed digital products. We implement modern engineering practices, work on innovations that build high-quality interaction with our customers.

Our bank is people-centric, focusing on the individual and liberating personal innovative power. It’s our way. We look forward to fostering a lasting relationship with you and our innovation.

#RaifTeam. Welcome you to join us!

Your responsibilities

 • Be L1 Support from DataOps team
 • Reacting to an internal client's questions
 • Fixing daily questions like access to data problems, etc.
 • Write terraform/terragrunt code for cloud deployments
 • Provide the first and second-level support for the bank's big data platform
 • Monitor and resolve issues related to the big data platform
 • Document all incidents and problems and communicate them to relevant stakeholders
 • Maintain and deploy the platform's infrastructure according to the manuals
 • Continuously improve the big data platform's monitoring and recovery processes
 • Collaborate with other departments to identify ways to improve the platform's efficiency and performance questions
Requirements

 • Unix/Windows administration knowledge and skills
 • Service Desk/Help Desk knowledge and skills
 • Ability to read the documentation in English
 • Desire to learn something new
 • Good soft skills level
 • Network understanding: TCP/IP, DNS, network security; Bash; Jira/Confluence; GIT basics
 • Experience as a platform support engineer
Nice to have

 • AWS Basics
 • Terraform/Terragrunt basics
 • Experience with big data products
Benefits

International business career: work in a large international company that creates a diverse and inclusive environment for professional and personal growth. Strong Raiffeisen community of highly professional and successful teams from different countries.

Challenging WOW-projects: involvement into large-scale projects on product development, using modern engineering technologies, unique approach to encouraging customer-driven innovation.

Comfortable and safe format of work: flexible work conditions including remote work or hybrid models alternating between in-office hours and remote work. Offices with uninterruptible power supply and bomb shelters are provided to perform duties.

Professional development: knowledge sharing with colleagues from abroad, development within the company, upskilling and reskilling opportunities, internal competitions. The possibility of obtaining a T-shaped expertise. Internal and external training programs. Corporate English courses. Soft skills trainings at our corporate L&D academy. Team building activities and involvement into social projects.

Attractive social package and wellbeing: 28 days of paid vacation, medical insurance, official employment. Mental and Physical health support: individual psychological sessions and lectures, -free online workouts, yoga.

Stable income: competitive salary and bonuses for your efforts and contribution, rewards for participation in the referral program.

Our team on social media

Facebook
Instagram

__________________________________________________________________________________________________

Ми — Аваль — Райффайзен Банк Аваль — Райффайзен Банк Україна — український банк. Уже 30 років з перших кроків Незалежності ми створюємо та вибудовуємо банківську систему нашої держави #Разом_з_Україною. Ми були і є одним з найбільших банків країни, надійним партнером для мільйонів українців.

За технологічний бік змін у Райфі відповідає Raiffeisen Tech — це своєрідна IT-компанія всередині банку. Ми підвищуємо ефективність та швидкість цифрових продуктів, впроваджуємо сучасні інженерні практики та інновації. Робимо все для того, щоб клієнт отримав крутий та надійний сервіс.

Поєднання у роботі принципів людиноцентричності та інновацій — наш шлях. Запрошуємо у команду людей, які будуть з нами в русі інновацій.

Приєднуйтеся до #Райфкоманди!

Що ви будете робити

 • Бути інженером підтримки рівня L1 для команди DataOps
 • Реагувати на запити внутрішнього клієнта
 • Вирішувати щоденні питання, наприклад, проблеми з доступом до даних тощо
 • Писати terraform/terragrunt код для хмарних розгортань
 • Забезпечувати підтримку першого та другого рівня платформи big data банку
 • Контролювати та вирішувати проблеми, пов’язані з платформою big data
 • Фіксувати всі інциденти та проблеми і повідомляти про них відповідні зацікавлені сторони
 • Підтримувати та розгортати інфраструктуру платформи відповідно до посібників
 • Постійно вдосконалювати моніторинг платформи big data і процеси відновлення
 • Співпрацювати з іншими відділами, щоб визначити шляхи підвищення ефективності та продуктивності платформи
Необхідні знання та досвід

 • Знання та навички адміністрування Unix/Windows
 • Знання та навички служби обслуговування/довідкової служби
 • Вміння читати документацію англійською мовою
 • Бажання дізнатися щось нове
 • Хороший рівень навичок спілкування
 • Розуміння мереж: TCP/IP, DNS, network security; Bash; Jira/Confluence; Основи GIT
 • Досвід інженера підтримки платформи
Буде плюсом

 • AWS (базово)
 • Terraform/Terragrunt (базово)
 • Досвід робти з продуктими big data
Ми пропонуємо

Досвід роботи у великому системному міжнародному бізнесі: робота у великій міжнародній компанії, яка створює різноманітне та інклюзивне середовище для професійного та особистого розвитку співробітників. Потужна спільнота Raiffeisen Bank International, яка складається з високопрофесійних та успішних команд з різних країн.

Круті WOW-проєкти: участь у масштабних проєктах з розробки банківських продуктів, використовуючи передові технології та підходи, які дозволять нашим клієнтам отримувати найкращий, найзручніший сервіс.

Зручний та безпечний формат роботи: гнучкі умови, можливість працювати віддалено або у гібридній моделі (дистанційно та в офісі). Для виконання своїх обов’язків можна використовувати офіси із безперебійним живленням та наявними бомбосховищами.

Професійний розвиток: обмін знаннями з колегами з-за кордону, розвиток всередині компанії, підвищення кваліфікації та перекваліфікація, участь у внутрішніх відборах. Можливість отримання t-shaped експертизи. Навчання внутрішнє та зовнішнє. Корпоративні курси англійської мови. Тренінги soft skills у нашій корпоративній академії. Командоутворюючі заходи та участь у соціальних проектах.

Соціальний пакет та програма Wellbeing: 28 днів оплачуваної основної відпустки та додаткові відпустки, медичне страхування, офіційне працевлаштування. Турбота про ментальне та фізичне здоров’я: індивідуальні психологічні сесії та групові лекції, безкоштовні спортивні онлайн-заняття.

Стабільний дохід: конкурентоспроможна зарплата та бонуси за ваш особистий внесок, винагороди за участь у реферальній програмі.

Наша команда у соцмережах

Facebook

Instagram

Related Jobs

images/users/17079295628b0b04e12f04f80e15fcbcbf441e023d.webp

Simbian

AI Engineer

 • Ai Jobs
 • Full Time
 • claude
 • deep learning
 • engineering
 • gpt
 • gpt-4
 • llama
 • llms
 • mvp
 • python
 • pytorch
images/users/17079292593a54092093f4ff77a14785277cf0c1e7.webp

Keysight Technologies

AI/ML Engineering Research Internship

 • Ai Jobs
 • Full Time
 • engineering
 • gpu
 • machine learning
 • matlab
 • phd
 • privacy
 • prototyping
 • pytorch
 • research
 • tensorflow
images/users/1707485686cdf64f7a117cd641fc4093e64255d848.webp

FlowX

AI Engineer

 • Ai Jobs
 • Full Time
 • agile
 • architecture
 • aws
 • azure
 • banking
 • computer science
 • deep learning
 • devops
 • docker
 • engineering
Land your dream job
Get a weekly email with the latest startup jobs.